Przycisk

 

1. Sklep internetowy „Moc Natury” prowadzony i zarządzany jest przez „Moc Natury” Jednostkę Lokalną będącą pod protektoratem Gminy Wyznaniowej Łódź II Kościoła Naturalnego, ul.Wiślan 2, 32-590 Libiąż, MSWiA poz. 190 NIP 6282293357 REGON 52135607300010. Sklep prowadzi oferowanie dóbr rękodzieła liturgicznego oraz medycyny klasztornej, za pośrednictwem sieci Internet i na miejscu. Zamówienia są przyjmowane przez stronę www.moc-natury.pl

 

2. Wszystkie produkty/usługi oferowane w sklepie „Moc Natury” są nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych.

 

3. Wszelkie wyroby marki „Moc Natury”, dostępne w sklepie, są produktami dopuszczonymi do obrotu i liturgii dnia codziennego przez duchownego, przełożonego Gminy Wyznaniowej Łódź II na mocy dekretu 11/2022. Nie są to produkty produkcji masowej. Człowiek Żywy korzystający z naszych dóbr liturgicznych winien jest wyrazić wdzięczność w duchu do matki natury za wytworzone dzieła.

 

4. Kwoty widoczne na stronie są kwotami sugerowanymi dorowizny na utrzymanie Jednostki Lokalnej „Moc Natury”.

 

5. Zamówiony towar dostarczany jest za pośrednictwem In-Post i firm kurierskich. Lub jeśli jest to plik cyfrowy, to za pośrednictwem e-mail. Kupujący jest obciążany kosztami dostawy określonymi w cenniku dostawy.

 

6. Możliwe są następujące formy płatności:– Przelewem. Po zarezerwowaniu zamówionego towaru/usługi w naszym sklepie internetowym, wysłany jest e-mail z numerem rachunku bankowego. Niezwłocznie po zaksięgowaniu pieniążków na koncie naszej firmy realizujemy zamówienie. Operatorem płatności jest BlueMedia S.A. Obsługiwane karty to: Visa, Visa Electron, Maestro, MasterCard, MasterCard Electronic.- Gotówką, w przypadku odbioru osobistego.– Za pośrednictwem portalu Przelewy24.

 

7. W przypadku niektórych rodzajów asortymentu, „Moc Natury”, zastrzega sobie prawo do ograniczenia sposobu płatności. Przy niektórych towarach/usługach podany jest czas realizacji zamówienia. Informuje on ile dni roboczych zazwyczaj upływa od momentu potwierdzenia zamówienia lub od momentu zaksięgowaniu należności za zamówienie do chwili realizacji zamówienia.Przesyłki dostarczane Pocztą Polską zazwyczaj w ciągu 2-5 dni. Chyba że odbiorca jest poinformowany o tym że dany produkt wymaga dłuższego przygotowania. Nie odpowiadamy za opóźnienia w dostawie spowodowane nie wywiązaniem się przez In-Post, z umów obsługi przewozowej i pocztowej.

 

8. Ochrona danych osobowych. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej „Rozporządzenie Ogólne”) Właściciel sklepu informuje, że: – Administratorem danych osobowych Klienta jest Jednostka Lokalna „Moc Natury” Gminy Wyznaniowej Łódź II Kościoła Naturalnego. Dane osobowe Klienta przetwarzane będą w celu związanym w celu świadczenia usług dostępnych w ramach sklepu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO. – Podanie podstawowych danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do złożenia zlecenia. – Konsekwencją niepodania podstawowych danych osobowych może być niemożliwość wykonania zlecenia. – Dane osobowe Klienta będą przechowywane przez okres do upływu terminu możliwości kontroli przez UODO – Klient posiada prawo do dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub usunięcia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych – w przypadkach i na warunkach określonych w RODO – Dane osobowe przekazane w celu realizacji zlecenia usługi, nie są w żaden sposób przekazywane, sprzedawane czy udostępniane innym podmiotom gospodarczym – Klient ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w razie uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.Klient może w każdej chwili w formie mailowej (kontakt@moc-natury.pl) cofnąć zgodę na przetwarzania danych osobowych, a także zrezygnować z otrzymywania informacji, na skutek czego jego adres zostaje bezpowrotnie usunięty z bazy serwisu. Powyższe nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, które zostało dotychczas dokonane na podstawie wyrażonej przez Klienta zgody przed jej cofnięciem.Klient wyraża zgodę na przesyłanie informacji o bieżącej działalności „Moc Natury” na adres e-mail który został podany podczas zlecenia.

 

9. W przypadku niezgodności towaru z umową, reklamowany towar wraz z pismem określającym niezgodności oraz oczekiwania dotyczące sposobu realizacji naszych zobowiązań, należy odesłać na koszt własny za pomocą In-Post lub firmy kurierskiej na adres korespondencyjny podany na stronie sklepu, określając sposób realizacji zobowiązań sklepu.

 

10. Sklep ustosunkuje się do żądań Klienta w terminie 14 dni roboczych od momentu zgłoszenia niezgodności towaru. Jeżeli sprawa będzie wymagała dodatkowych ekspertyz technicznych wykonanych przez zewnętrzne firmy termin ten może zostać wydłużony.

 

11. Jeżeli zgłoszenie niezgodności towaru nastąpi w ciągu 14 dni od momentu zakupu, Klient ma prawo żądać wymiany produktu na nowy w trybie przyspieszonym. Tryb przyspieszony dotyczy tylko określonej grupy produktów. Jeżeli niezgodność zostanie uznana, a reklamowany towar będzie dostępny, nowy towar zostanie wysłany w ciągu kilku dni roboczych od dostarczenia niezgodnego towaru do sklepu. Jeżeli nie będzie to możliwe sklep zaproponuje nabywcy zwrot równowartość ceny produktu lub zaproponuje inny dostępny w sklepie towar o podobnych parametrach.

 

12. W każdym z powyższych przypadków, gdy realizacja żądań Klienta wiąże się z dostawą nowego lub naprawionego towaru, koszty dostawy do klienta ponosi sklep.

 

13. Gwarancja, oraz prawo odstąpienia od umowy nie obowiązują, gdy produkt dotknięty jest uszkodzeniami mechanicznymi pochodzenia zewnętrznego. Dlatego zawsze przed odebraniem przesyłki z poczty należy sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan taśm lub plomb naklejonych na przesyłkę. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia lub, gdy plomby (taśmy) są zerwane należy nie przyjmować przesyłki i w obecności kuriera sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się jak najszybciej ze sprzedawcą w celu wyjaśnienia sprawy. Sprawdzenie przesyłki przy odbiorze jest niezbędnym warunkiem uwzględnienia ewentualnych roszczeń Klienta z tytułu uszkodzenia czy okradzenia przesyłki w transporcie.

 

14. Informacje znajdujące się na stronach internetowych sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych na internetowych stronach sklepu, składa ofertę nabycia określonego towaru na warunkach podanych w opisie produktu. Moment zawarcia umowy kupna-sprzedaży następuje podczas pisemnego potwierdzenia odbioru towaru przez klienta na liście przewozowym przesyłki.

 

14. Właściciel sklepu internetowego dokłada wszelkich starań, aby opisy i dane techniczne umieszczonych w sklepie produktów/usług były zgodne z rzeczywistością. Nie ponosi jednak odpowiedzialności za błędne podanie parametrów i właściwości towaru, lub nagłą ich zmianę przez jego producenta. Niemniej, w każdym przypadku, gdy dane (w tym opisy i dane techniczne produktów) prezentowane na witrynie internetowej sklepu w dniu złożenia przez konsumenta zamówienia nie pokrywałyby się z rzeczywistością, w ciągu 14 dni od daty zakupu ma on prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyn, zgodnie z przepisami o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość.

 

15. Regulamin określa zasady zakupów w sklepie „Moc Natury”, Jednostki Lokalnej „Moc Natury” Gminy Wyznaniowej Łódź II Kościoła Naturalnego. Złożenie zamówienia jest równoznaczne ze zgodą na wszystkie postanowienia i informacje zawarte w regulaminie.

 

REGULAMIN SKLEPU

MOC NATURY